Welkom in Terra Cotta Incognita

Welkom in mijn wereld. Ik ben Nina Linde Jaspers en ik bestudeer gebakken aarde. Thuisbasis voor mijn onderzoek bevindt zich aan de Zandstraat 11 in Amsterdam. Je kunt op de website mijn werk en onderzoek volgen naar middeleeuwse en vroegmoderne keramiek uit archeologische opgravingen en museumcollecties in Nederland en daarbuiten. Het informeert over lopend onderzoek en verschillende projecten waar ik momenteel aan werk. Ook geeft het via downloads toegang tot afgeronde artikelen, wetenschappelijke posterpresentaties, meer posters, archeologische basisrapportages en gadgets. De site zal regelmatig worden bijgewerkt wanneer er nieuws te melden is of nieuwe downloads beschikbaar zijn. Wilt u een offerte aanvragen of heeft u andere vragen? Neem gerust contact met me op.

Nieuws en activiteiten

December 2017: Ons nieuwste pareltje is uit! Meijlink, Silkens & Jaspers, 2017: Zeeën van Tijd. Grasduinen door de archeologie van 2500 jaar Domburg en het Oostkapelse strand":
Na zeeën van tijd onthullen de uitzonderlijke historische locaties in Domburg, en op het strand tussen Domburg en Oostkapelle, hun geheimen. Deze archeologische vindplaatsen zijn door hun zeldzame aard van nationaal belang. Samen vormen ze de intrigerende geschiedenis van Domburg en omgeving. Hoeveel andere regio’s in Nederland kunnen bogen op een combinatie van een Romeins tempelcomplex gewijd aan een inheemse godin, een rijke vroegmiddeleeuwse handelsnederzetting inclusief begraafplaatsen vol grafgiften, plunderingen door Vikingen en één van de weinige ringwalburgen die ons land rijk is?

Zo zijn de grondsporen en hun vondsten de voorbije eeuwen telkens opnieuw wetenschappelijk onderzocht, steeds gekleurd door de tijd van toen. Dit boek bundelt de resultaten hiervan tot een spannende bloemlezing van de ijzertijd tot nu. De auteurs beschrijven niet alleen de geschiedenis van Domburg en het strand van Oostkapelle, maar doen ook verslag van het boeiende verloop van het onderzoek, de markante onderzoekers en hun eigen methoden.

De vele tekeningen, foto’s en kaarten brengen de geschiedenis tot leven. Fraai getekende voorstellingen nemen ons mee terug in de tijd en enkele prachtige fotocomposities zetten opvallende vondsten in de spotlights. “Zeeën van Tijd” vertelt de kleurrijke historie van Domburg en omstreken. Een dynamisch verhaal aan de veranderlijke kust van de Noordzee, dat met recht grote bekendheid verdient.

Nederlands, full colour, rijk geïllustreerd, 64 pp, te bestellen bij De Drvkkery, €15,-

December 2015: Vers van de pers! Meijlink, Silkens & Jaspers, 2015: "Verhalen uit de Fles. 700 jaar Vlissingen. De ontwikkeling van een havenstad door archeologische vondsten verteld."
Vlissingen, heel vroeger Flessinghe, kreeg in het verleden de bijnaam de ‘Fles’’. De fles siert het wapen van deze stad met haar turbulente geschiedenis. Veel van de verhalen van het oude Vlissingen zijn verdwenen onder de grond. Verschillende archeologische opgravingen brengen deze verhalen weer aan het licht en geven een opvallend beeld van vergeten gebouwen, mensen en hun gewoonten. Hoe zien delen van Vlissingen er in de voorbije eeuwen uit? Hoe leven haar bewoners in de Late Middeleeuwen en in de Gouden eeuw? Dit boek geeft antwoorden op deze vragen.

Met behulp van fraai getekende reconstructies kijken we weer even naar hoeken van Vlissingen, zoals deze er in de Late Middeleeuwen en in de eeuwen erna bijliggen. Heel anders dan de stad zoals we die nu kennen! De sprankelende foto’s van gedekte tafels uit de verschillende eeuwen brengen de mens en hun huishouden van toen dichterbij. Bijzondere vondsten, maar ook de vondsten met een alledaags karakter dragen elke keer een verhaal met zich mee. Ze vertellen over oorlogsvoering en handel, over ambacht of beroep, maar ook over hygiëne en kinderspelletjes.

Aansprekend zijn ook de resultaten van het skeletonderzoek. De vele onderzochte Vlissingse graven leren ons hoe oud de Vlissinger in de Late Middeleeuwen wordt, ...en hoe lang.  “Verhalen uit de Fles” vormt een bloemlezing van de meest opvallende verhalen uit de archeologische onderzoeken in Vlissingen.

Nederlands, full colour, rijk geïllustreerd, 96 pp, te bestellen bij De Drukkerij, €16,-

November 2015: Terra Cotta Incognita Special nr 2. "Ruwe bolsters, bierdrinkers en haringeters" is verschenen.

Special nr. 2 bevat de onderzoeksresultaten van een 18e eeuwse beerput op een scheepswerf langs de Havenstraat in Vlaardingen. Deze opnieuw rijk geïllustreerde uitgave biedt een schat aan informatie voor archeologen en historici die zich bezighouden met huishoudcultuur en voedingsgeschiedenis. Maar ook diegenen met een liefde voor oud aardewerk, de historie van Vlaardingen en het dagelijks leven kunnen hierin hun hart ophalen.

Schatten uit de beerput
Een toilet is een jonge uitvinding. In de 18e eeuw was men aangewezen op de beerput. Voor archeologen is zo’n put een kleine schat, want er verdween bijna een heel mensenleven in. De archeologen ontdekten in 2002 een beerput langs de Havenstraat (locatie Galeiwerf). De put lag tussen de resten van de scheepswerf van de vooraanstaande Vlaardingse familie Cleywerff-De Zeeuw. De beerput was in gebruik in de late 17e en vroege 18e eeuw. Voor het eerst kregen de archeologen via de voedselresten en afgedankte huisraad een beeld van het dagelijks leven van een typisch Vlaardingse scheepsbouwersfamilie in de decennia rond het jaar 1700.

Stillevens
In het boekwerk vindt de lezer een specialistische én integrale uitwerking van de beerput met als speerpunt de integratie van historische gegevens en de afzonderlijke materiaalonderzoeken. Ook in de fotografie is deze aanpak doorgevoerd, waarbij het onderzoek naar het aardewerk, glas, kleipijpen, metaal, hout, leer, textiel, afgekloven botten, visgraten, pitten en zaden als leidraad gold. Het resultaat zijn de schilderachtige foto’s van Paul Crucq (†2014). Het zijn stillevens van de gerestaureerde vondsten uit de beerput gecombineerd met vis- en fruitsoorten die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen.

De Special nr. 2 is te bestellen via SPA Uitgevers (in Nederlands met Engelse samenvatting/ 200 pp. full colour, €34,50).

November 2014:
Vers van de pers, nieuw artikel over Portuguese faience in Vormen uit Vuur 226!

Dit artikel behandelt de opkomst en neergang van 16e- en 17e-eeuwse Portugese import faience uit Nederlandse bodem en is geschreven door Sebastiaan Ostkamp en Nina Linde Jaspers. Het artikel is in het Nederlands met daarbij een Engelse samenvatting en in full colour gedrukt.

Het artikel is grofweg een vertaling van ons komende artikel dat in het Engels zal verschijnen in de congresbundel van het "1st International Conference Portuguese faience" dat in het Museu de Arte Antiga in Lissabon werd gehouden van 22 tot 25 Mei 2013.
 
N.L. Jaspers & S. Ostkamp, 2014: Portugese faience uit Nederlandse bodem. De opkomst en neergang van Portugese import. In: Vormen uit Vuur 226 (2014/3), pp. 10-29.


Januari 2014: Dat deze scherven jullie maar veel geluk mogen brengen in 2014!
Deze fotocollage is gemaakt van vroeg 17e-eeuwse Venetiaanse en Friese maiolica en faience scherven. Ze zijn opgegraven op de Rapenburg te Harlingen en maken deel uit van de collectie van het historische museum Het Hannemahuis in Harlingen.
November 2013: "Delfts Wit" is geopend en verschenen!

Op 22 november 2013 is de prachtige expositie "Wit Delfts. Het is niet alles blauw dat in Delft blinkt" geopend in het Gemeentemuseum Den Haag en gecombineerd met de boekpresentatie (tekst in Nederlands én Engels en rijk geillustreerd). Een interdiciplinair onderzoek (historisch/kunsthistorisch/ archeologisch/archaeometrisch) naar witte faience uit Delft, maar ook uit andere Nederlandse productieplaatsen en exportgoed uit Italië, Frankrijk, Spanje en Portugal.

Geredigeerd door Titus Eliëns met bijdragen van: Suzanne Lambooy, Nina Linde Jaspers, Sebastiaan Ostkamp, Luc Megens, Guus Verhaar, Marion van Aken-Fehmers en Frederike Burghout.

Mijn bijdrage "Roomwit en de Melckmeyt" gaat over buitenlandse witte faience uit Nederlandse bodem (ca. 1500-1680). Weer een flink werk voltooid. Het ziet er prachtig uit dankzij Gert-Jan Slagter én het is onderdeel van mijn proefschrift, dus... yay!
 
Het boek "Wit Delfts. Het is niet alles blauw dat in Delft blinkt" is nu te bestellen via SPA uitgevers.November 2013: Artikel uit in Archeologia Postmedievale 15, Italië
Mijn artikel over 16e- en 17e-eeuwse Italiaanse export faience en maiolica uit Nederlandse opgravingen is gepubliceerd in het Italiaanse wetenschappelijke tijdschrift "Archeologia Postmedievale" nr. 15 (peer reviewed: level top!). Een bord uit Turijn, opgegraven in Amsterdam haalde de kaft.

N.L. Jaspers, 2013: Clean, cheap & truly more enjoyable. Italian maiolica excavated in the Netherlands (1550-1700): the supremacy of Ligurian merchandise and rarities from other production regions.

Het is een Engelse vertaling
van het Nederlandstalig artikel uit 2009 in Vormen uit Vuur 204 (uitverkocht), met dezelfde afbeeldingen als in APM 15, maar dan in full colour. Het is een aanvulling op Jaspers 2012 in ATTI XLIV, dat zich richt op Ligurische waar in het algemeen en meer specifiek op de stijl compendiario.

Archeologia Postmedievale 15 kan worden besteld bij All'Insegna del Giglio.Oktober 2013: Terra Cotta Incognita Special nr. 1 "Harlinger gleiersgoed" is af!

Deze allereerste Terra Cotta Incognita Special richt zich op de producten van de twee oudste majolicabakkerijen (of gleibakkerijen) van Friesland, gesitueerd in en onder de historische zeehavenstad Harlingen. De oudste werkplaats "Hoek Raamstraat de Schritsen" liet majolicabakkersafval na uit het eerste kwart van de 17e eeuw. De tweede majolicabakkerij, "Buiten de Kerkpoort" liet bedrijfsafval van rond 1650 achter. Twee fantastische vondstcomplexen uit de collectie van Het Hannemahuis te Harlingen en een geweldige samenwerking met Paul Crucq die honderden foto's van het materiaal maakte en de vormgeving verzorgde van de Terra Cotta Incognita Special nr. 1. Grote dank aan dr. Pieter-Jan Tichelaar voor de redactie en zijn technische opmerkingen en aan de Stichting Fries Aardewerk die dit project financieel mogelijk maakte.

We presenteren de Terra Cotta Incognita Special nr. 1 "Harlinger gleiersgoed" in onze stand op de Reuvensdagen op 15 en 16 november 2013 in Groningen. De Special nr. 1 is te bestellen via SPA Uitgevers.Juli 2013: Artikel over buitenlandse witte faience uit Nederlandse opgravingen in eerste concept afgerond....
...voor een tentoonstelling in het Gemeentemuseum Den Haag dit najaar. Behoorlijk complexe materie, waarbij voor een eerste verkenning XRF-analyses op glazuur zijn uitgevoerd. De eerste resultaten tonen in sommige gevallen een duidelijk verschil in samenstelling tussen het Frans, Italiaans en Nederlands wit. Daarnaast hebben we enkele stukken Portugese witte faience herkend, waaronder kleine zoutvaatjes.


Mei 2013
: Lezing op het 1st International Congress of Portuguese faience in Lissabon.
Namens mijn gewaarde collega Sebastiaan Ostkamp en mijzelf gaf ik een lezing over Portugese faience in de Republiek. En... het was mijn eerste lezing in het Portugees. *glim* Het was een prachtig 4-daags congres (22-25 mei 2013), georganiseerd door dr. Tânia Casimiro in het Museu Nacional de Arte Antiga aan de oever van mijn geliefde rivier de Taag. Ben onder de indruk van de explosie aan nieuw onderzoek op dit terrein van de laatste tien jaar. Bijdragen kwamen uit Portugal, Brazilië, Uruguay, Canarische eilanden, Mozambique, de Verenigde Staten, Canada, Spanje en Nederland, wat een prachtige wereldwijde kijk gaf op de productie, consumptie en distributie van Portugese faience.


April 2013: Rapportage gleibakkerijen "Aan de Schritsen hoek Raamstraat" en "Buiten de Kerkpoort" voltooid!

Het rapport is afgerond over de oudste twee gleibakkerijen van Friesland, gesitueerd in en onder de historische zeehavenstad Harlingen. De oudste werkplaats "Hoek Raamstraat de Schritsen" liet gleibakkersafval na uit het eerste kwart van de 17e eeuw. De tweede gleibakkerij, "Buiten de Kerkpoort" liet bedrijfsafval van rond 1650 achter. Twee fantastische vondstcomplexen uit de collectie van Gemeentemuseum Het Hannemahuis te Harlingen en een geweldige samenwerking met Paul Crucq die honderden foto's van het materiaal maakte. Grote dank aan dr. Pieter-Jan Tichelaar voor de redactie en zijn technische opmerkingen en aan de Stichting Fries Aardewerk die dit mogelijk heeft gemaakt. Zodra het rapport te verkrijgen is, zal dat hier te lezen zijn.December 2012: Plateelbakkerij Het Hart
In de zomer van 2005 werd bij opgravingen aan de Gasthuislaan en de Kruisstraat in Delft de fundering van de oven van plateelbakkerij Het Hart (1678-1770) blootgelegd. Er werden tienduizenden scherven en resten van Delfts aardewerk in de bodem aangetroffen. In samenwerking met Erfgoed Delft, afdeling Archeologie heb ik aan de hand van deze vondsten de productlijn in kaart gebracht, maar ook het productieproces van de plateelbakkerij. Het conceptrapport van dit omvangrijke onderzoek is nu afgerond.November 2012: 13e-eeuws komfoor van kogelpotaardewerk
Eerder dit jaar verscheen het definitieve ADC-Rapport over terp 5 in de „Onlanden‟ (Peizermaden, Drenthe). Interessant is de vondst van enkele fragmenten van een komfoor, dat na determinatie archeologisch compleet bleek te zijn. Voor het eerst is duidelijk hoe een dertiende-eeuws komfoor van kogelpotaardewerk er uit zag en gebruikt werd. Bij het onderzoek van de terp is een kleiplatform aangetroffen, aan drie zijden omringd door greppels, met een haardkuil (in het oostelijk deel) daterend uit de Late Middeleeuwen. In de greppel aan de oostzijde van de terp werd kogelpotaardewerk gevonden met daaronder een complete komfoor. Na het in 2011 verschenen artikel met de voorlopige resultaten, staat er nu een volledige analyse over dit komfoor in het rapport. Op de kogelpotten die op terp 5 zijn opgegraven is aankoekselanalyse verricht. Het complete rapport met catalogus volgens het Deventer Systeem is te bestellen via SPA-uitgevers.September 2012: Nieuw artikel over vroegmoderne Ligurische exportmajolica uit en online beschikbaar.
Afgelopen mei verscheen mijn artikel over Ligurische exportmajolica in de ATTI XLIV van het Convegno Internazionale della Ceramica, dat in mei 2011 in Savona werd gehouden. Dit artikel richt zich op Ligurische exportmajolica uit de 16e en 17e eeuw. Het behelst morfologische en decoratieve overzichten van dit wereldwijd geëxporteerde product. Bovendien pleit het voor een Ligurische herkomst voor een specifieke groep onder de compendiario-waar, wat niet eerder als zodanig herkend is. Ik heb het artikel zojuist naar Issuu geüpload, je kunt het hier lezen. Als je de gehele congresbundel wilt bestellen, dan kan dat via de website van het Centro Ligure per la Storia della Ceramica.

Juni 2012: Tijd voor de oversteek
Na de zoektocht naar een passende werkplek, gevolgd door menig uurtje met kwast of verfroller in de hand, is nu de tijd gekomen om echt van start te gaan op het nieuwe adres. "Terra Cotta Incognita" en "Sebastiaan Ostkamp - Specialistisch Archeologisch Onderzoek" betrekken de Zandstraat 11, 1011 HJ in Amsterdam. Precies op de grens van middeleeuws Amsterdam en de eerste postmiddeleeuwse wijken rond het Waterlooplein en onder het wakend oog van de Zuiderkerstoren uit 1614. Beetje blij? Nou, reken maar! :-)


April 2012: De vleugels uit

Het is tijd om de vleugels uit te slaan. Per 1 juni 2012 zal ik mijn werkzaamheden voor ADC ArcheoProjecten inkorten naar 16 uur per week. Hetzelfde geldt voor mijn gewaardeerde collega Sebastiaan Ostkamp aldaar. Wij gaan onze activiteiten verbreden als zelfstandig materiaalspecialist voor de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. Deze keuze voor een verbreding van de horizon hing al enige tijd in de lucht en zal niet voor iedereen als een grote verrassing komen.

Naast de gebruikelijke archeologische materiaalrapportages gaan wij ons richten op opdrachten voor musea en tijdschriften, redactiewerkzaamheden voor het Deventer Systeem en ruimte voor het voortzetten/afronden van het eigen onderzoek. De hiervoor benodigde armslag en vrijheid om de eigen tijd in te delen was niet (meer) te combineren met de bestaande bijna fulltime contracturen.

Ik zal onder de vlag van Terra Cotta Incognita opereren en Sebastiaan Ostkamp onder zijn eigen naam. Wij werken beiden als ZZP-er maar zullen ook veel samenwerken.  Zo betrekken we binnenkort gezamenlijk een bedrijfsruimte in hartje Amsterdam! Hierover binnenkort meer...

Maart 2012: Twee artikelen in druk in Italië
Twee nieuwe pennevruchten verschijnen in 2012 in Italië, beide Engelstalig. Eén artikel komt uit in het wetenschappelijke tijdschrift "Archeologia Postmedievale" nr. 15 (peer reviewed: niveau top!), getiteld: Clean, cheap and tastier. Italian maiolica excavated in the Netherlands: a supremacy of Ligurian merchandise and rarities from other productive regions. Het is een vertaling van het artikel in "Vormen uit Vuur" uit 2009. Het andere artikel verschijnt naar aanleiding van de presentatie op het "XLIV Convegno Internazionale della Ceramica" in Savona in mei 2011 en draagt de titel: Ligurian maiolica excavated in the Netherlands (1550-1700). An archaeological contribution to the decorative and morphological typology of Ligurian export wares,met een nadruk op de morfologie binnen de Ligurische decorgroepen. Beide artikelen onderbouwen een (tot dusver onbekende) Ligurische herkomst voor een specifieke groep majolica in compendiariostijl, welke regelmatig in Europese kustgebieden wordt opgegraven.

Februari 2012: Pensioen archeoloog Eric Lohof gevierd met feestbundel
Op de jaarlijkse ‘steentijddag’ (zaterdag 4 februari 2012 Universiteit Leiden) werd mijn voormalig carpoolchauffeur, vriend, collega en archeoloog Eric Lohof in het zonnetje gezet. Met zijn pensioneren is een markant tijdperk afgesloten, alhoewel ik me niet kan voorstellen dat zijn onderzoek stil komt te staan. Hij hoeft alleen niet meer zo vroeg op als de rest van ons. Gedurende zijn carrière in de academische en commerciële archeologie staat de Nederlandse prehistorie centraal, en die van het Neolithicum en de Bronstijd in het bijzonder. Ter ere van Eric’s pensioen in 2011 is rondom dit onderwerp een feestbundel samengesteld met bijdragen van vrienden, collega’s en vakgenoten. Nu verkrijgbaar via Sidestone Press!

H. van der Velde, N.L. Jaspers, E. Drenth & H. Scholte Lubberink (red.), 2012: Van graven in de prehistorie en dingen die voorbijgaan. Studies aangeboden aan Eric Lohof bij zijn pensionering in de archeologie. Sidestones Press, Leiden.November 2011
: Aangemeld bij Academia.edu
Onder de sociale media vind ik Academia.edu het meest laagdrempelig om met andere onderzoekers in contact te komen, wat een leuke verassing! Hier is de link naar mijn profiel.


Juli 2011: Artikel in Nieuwsbrief van de Vereniging voor Terpenonderzoek (nr. 16)
In september 2009 heeft ADC ArcheoProjecten in opdracht van Dienst Landelijk Gebied terp 5 in de „Onlanden‟ (Peizermaden, Drenthe) opgegraven. Daarnaast is in 2010 het afgraven van de slenk begeleid. Interessant is de vondst van enkele fragmenten van een komfoor, dat na determinatie archeologisch compleet bleek te zijn. Voor het eerst is duidelijk hoe een twaalfde- /dertiende-eeuws komfoor van kogelpotaardewerk er uit zag en gebruikt werd. Een eerste rapportage door Sarah Zandboer en Nina Jaspers.

Juli 2011: Lovende recensie Vlissingen Dokkershaven in Vitruvius!!
In het laatste nummer van Vitruvius (nr. 16, july 2011), onafhankelijk vakblad voor erfgoedprofessionals, verscheen een zeer positieve recensie van de hand van Jacob Schotten over Vlissingen Dokkershaven (ADC Monografie 9). Lees het hier.


27 & 28 mei 2011: XLIV Convegno Internazionale della Ceramica 2011, Savona, Italië
Op vrijdagochtend 27 mei gaf ik een lezing over Ligurische faience uit Nederlandse bodem (1550-1700). in het Noord-Italiaanse Savona. Het is een archeologische bijdrage aan de kennis van typologie en decoratie van Ligurische exportwaar.

14 april 2011: boekpresentatie Dokkershaven

De officiële presentatie van de ADC-monografie "Vier eeuwen leven en sterven aan de Dokkershaven in Vlissingen" van de hand van Claeys, Jaspers & Ostkamp en vele anderen is op til! Het boek zal aan de Vlissingse wethouder met archeologie in de portefeuille worden aangeboden in het MuZEEum, het museum voor maritieme geschiedenis in Vlissingen.14 april 2011: uitreiking H.J.E. van Beuningenprijs
Ik ben zeer verguld aan te kondigen dat mijn onderzoek (bestaande uit mijn doctoraalscriptie en twee artikelen in Vormen uit Vuur) wordt beloond met de H.J.E. van Beuningenprijs, welke op dezelfde dag en plaats uitgereikt wordt als de Dokkershaven-monografie. Deze prijs is een initiatief van de Stichting het Nederlands Gebruiksvoorwerp.

November-begin december 2010: NIKI - San Niccolò - Sinterklaas...
Mijn verblijf in Florence is met een paar weekjes verlengd om het momentum van mijn onderzoek vast te houden. Het NIKI heb ik inmiddels achter me gelaten en heb nu mijn intrek genomen in een appartementje bij de middeleeuwse stadmuur, vlakbij de Porta San Niccolò. Vanaf hier zal ik nog naar Genua en Turijn afreizen om ideeën uit te wisselen over Ligurische en Piëmontese faienceimporten in Nederland. Vlak voor Sinterklaasavond stuurt San Niccolò mij huiswaarts met een koffer vol Italiaanse pakjes.Oktober-november 2010: onderzoek aan het NIKI, Florence

Weer terug in Florence voor etappe twee (de laatste?) van het omschrijven van de MA-scriptie naar een boek over Italiaanse en Franse faience-importen in Nederlandse bodem. Met behulp van een onbetaald verlof van ADC-ArcheoProjecten en een stipendium van het GWO-fonds is mij twee maanden onderzoek en verblijf aan het NIKI gegund.September 2010: Vlissingen Dokkershaven van de drukpersen gerold!

Dit lijvig boekwerk is via SPA Uitgevers te bestellen: J. Claeys, N.L. Jaspers & S. Ostkamp (red.), 2010, Vier eeuwen leven en sterven aan de Dokkershaven in Vlissingen. ADC-Monografie 9, Amersfoort. Zie hier voor meer informatie.16 september 2010: Assembled Articles IV

Presentatie op het Symposium Assembled Articles IV in Zwolle van twee digitale gadgets die het determineren van aardewerk en glas door de (post-)middeleeuwse archeoloog moeten vergemakkelijken. Het eerste gadget is een digitale versie van het 600 pagina's tellende opzoekschema van het Deventer Systeem met bladwijzers en het tweede is een kleurenschema voor bakselgroepen die de kleuren via een makro automatisch aan grafieken toekent. Zie hier voor meer info en downloads.Maart-april 2010: schrijven aan het laatste hoofdstuk over de beerputten van Vlissingen

Oef! Pittig doorschrijven met Johan Claeys aan de synthese van het onderzoek naar de materiële cultuur van de Vlissingse wijk Dokkershaven in opdracht van de Walcherse Archeologische Dienst. Onder bezielende begeleiding van Sebastiaan Ostkamp, bereikt dit rijk geïllustreerde rapport over meerdere eeuwen consumptiepatronen en leefomstandigheden in een woonwijk in de maritieme handelsstad Vlissingen (1575-1850) bijna zijn voltooiing.
Februari 2010: Vlissingen Dokkershaven haalt het nieuws bij Omroep Zeeland
September-oktober 2009: onderzoek aan het NIKI te Florence

De maanden september en oktober van 2009 zijn volledig gereserveerd voor mijn onderzoek, dankzij onbetaald verlof van mijn werk bij ADC-ArcheoProjecten. In deze tijd herschrijf ik mijn MA-scriptie over 16e- en 17e-eeuwse Italiaanse keramiek uit Nederlandse bodem naar een monografie. Deze zal naar verwacht in 2012 in het Engels verschijnen bij SPA-Books. Een werkbeurs van de Ottema-Kingma Stichting maakt het financieel mogelijk vrijgesteld te zijn van andere bezigheden en de benodigde bibliotheken, collecties en instituten te bezoeken in Amsterdam, Londen, Genua, Faenza en Florence. De laatste week van september en de hele maand oktober verblijf ik op het Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut (NIKI) te Florence, Italië.September 2009: European Meeting on Ancient Ceramics in Londen (EMAC) 2009

In september presenteerden Francesca Amato, Bruno Fabbri, Jerzy Gawronski, Sabrina Gualtieri en ikzelf een poster op het EMAC 2009 in het British Museum in Londen. De poster informeert over ons onderzoek naar de samenstelling van baksel en glazuur van de geïmporteerde faience in de stijl compendiario die in Amsterdam is opgegraven. Zie hier voor meer info. 
/