2013, Clean, cheap and truly more enjoyable

Italian maiolica excavated in the Netherlands: a supremacy of Ligurian merchandise and rarities from other production regions

Dit Engelstalige artikel is oorspronkelijk gepubliceerd in Mei 2009in het Nederlands, in het tijdschrift voor keramiek en glas genaamd Vormen uit Vuur (nr. 204). Vanwege de internationale relevantie van het onderwerp is het vertaald naar het Engels voor het Italiaanse peer reviewde journal Archeologia Postmedievale.

Dit artikel presenteert een classificatiemodel voor het determineren van Italiaanse importkeramiek uit Nederlandse bodem, gebaseerd op de huidige kennis van de decors, stijlen, morfologie en productieherkomst. Het artikel is een samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit het doctoraalonderzoek dat in 2006/2007 plaats vond aan de Universiteit van Amsterdam onder begeleiding van Prof. Dr. J. Gawronski en Drs. S. Ostkamp.

Een herziene en uitgebreide Engelstalige versie van de doctoraalscriptie zal als monografie verschijnen bij SPA-Uitgevers/Halos en maakt teven deel uit van mijn dissertatie aan Universiteit Leiden in losse publicaties. Artikel en monografie beogen beide het archeologisch onderzoek naar deze vondsten een nieuwe impuls te geven en een ondersteuning te zijn bij de interpretatie van de vondsten in een bredere context.

Het oorspronkelijke Nederlandstalige artikel in full colour uit 2009 is online beschikbaar (met Engelse samenvatting). Het Engelstalige artikel uit 2013 (zwart wit) in Archeologia Postmedievale is te bestellen via onderstaande link.

Jaspers, N.L., 2013: Clean, cheap and truly more enjoyable. Italian maiolica excavated in the Netherlands: a supremacy of Ligurian merchandise and rarities from other production regions, Archeologia Postmedievale 15, 11-40.


/