ADC-ArcheoGadgets

Op het Symposium Assembled Articles IV op 16 september 2010, presenteerde ik twee digitale gadgets die het gebruik vergemakkelijken van het 'Classificatiesysteem voor laat- en postmiddeleeuws glas', beter bekend als het 'Deventer systeem', dat in 1989 werd geïntroduceerd (Clevis & Kottman 1989). Archeologen gebruiken het Deventer systeem om hun opgegraven aardewerk en glas op een eenduidige manier te determineren.

Het eerste gadget behelst een standaard kleurenschema voor de 48 bakseltypen die het Deventer systeem telt (zie afbeelding rechts). De kleuren zijn zoveel mogelijk associatief gekozen, dus rood voor roodbakkend aardewerk, grijs voor grijsbakkend, etc. Hiermee kun je de grafieken van de bakselverdeling maken zodat in één oogopslag duidelijk is welke soorten aardewerk op de opgraving zijn aangetroffen en in welke verhouding. Met standaardkleuren creëer je uniformiteit in archeologische publicaties, wat de leesbaarheid verhoogt. Verschillende contexten of verschillende archeologische sites zijn dan makkelijker visueel vergelijkbaar. Het kleurenschema is opgenomen in een Excel-bestand dat een macro bevat die automatisch de gedefinieerde kleuren aan je grafieken toekent. Dit excel-bestand is hieronder downloadbaar.

Het tweede gadget is het Deventer systeem, inmiddels een meer dan 600 pagina's tellend losbladig systeem, in PDF-vorm. Om tijdsverlies, frustraties en energieverspilling tot een minimum te beperken bij het eindeloos heen en weer bladeren door de analoge versie is de pdf voorzien van bookmarks die je met één klik daar brengen waar je moet zijn (om de bookmarks te openen: klik in de PDF op het tabblad links). (Post-)middeleeuwse archeologen die bezig zijn hun aardewerk te determineren: download de pdf onder aan deze pagina en doe er je voordeel mee! Het is de versie van het Deventer systeem uit 2010. Zodra de versie uit 2011 verwerkt is zal deze hier en via de website van ADC-ArcheoProjecten beschikbaar zijn (mail naar: info@archeologie.nl).

Literatuur:

H. Clevis & J.H.P. Kottman, 1989, "Weggegooid en teruggevonden. Aardewerk en glas uit Deventer vondstcomplexen 1375-1750." Kampen.

Jaspers, N.L., 2011, "Twee digitale toepassingen voor het Deventer Systeem: bladwijzers en standaard kleurcodes voor bakselgroepen", in: Clevis, H. (red.), Assembled Articles 4, Zwolle, 89-100.

Deventer systeem digitaal 2010 met bookmarks
Deventer_systeem_2010_digitaal_met_bookmarks.pdf (32.4 Mb)
Je hebt Adobe Reader nodig om dit bestand te kunnen bekijken
Deventer systeem bakselcodes kleurenschema
ADC_Deventer-systeem_Bakselcodes_Kleurenschema.zip (116 Kb)/