Artikelen

Er zijn tot dusverre vijf van mijn artikelen verschenen. Vier handelen over 16e en 17e-eeuwse Italiaanse en Franse importkeramiek uit Nederlandse bodem, de vijfde over 12e/13e-eeuws komfoor van lokaal handgemaakt aardewerk. U kunt ze hier downloaden tenzij de uitgever daar geen toestemming voor heeft gegeven.


/