Bio

In 1976 kwam ik als Nina Linde Jaspers ter wereld in het hart van die stad in het hoge noorden, Groningen. De eerste tien jaar mocht ik me stadjer in de dop noemen, totdat we in 1987 naar Amsterdam verhuisden, waar ik tot op heden met regelmatige tussenpozen en met veel plezier woon.

In 1998 ben ik begonnen aan de studie Archeologie van de Middeleeuwen en de Vroegmoderne Tijd aan de Universiteit van Amsterdam. Na een Erasmusjaar aan de Universidade de Coimbra in Portugal, nam ik tweemaal deel aan een Braziliaans-Nederlands samenwerkingproject. Dit legde een fort aan de Braziliaanse kust op het eiland Itamaracá archeologisch bloot dat door Hollanders was gesticht in 1631 (Fort Oranje) en door Portugezen werd overgenomen in 1654 (Fortaleza de Santa Cruz).

Terug in Nederland specialiseerde ik me in het onderzoek naar Zuid-Europese majolica en faience dat in de 16e en 17e eeuw in Nederland is geïmporteerd. Mijn scriptie (bij prof.dr. J.H.G. Gawronski) schreef ik over de Italiaanse keramiek uit diezelfde periode onder de Nederlandse bodemvondsten. Voor dit onderzoek verbleef ik twee maanden  aan het Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut in Florence.

In de jaren 2003-2008 was ik verbonden aan het Servaasproject, eerst als student-assistent en later als onderzoeker. Hier digitaliseerde ik oude opgravingstekeningen van het vroegmiddeleeuwse grafveld in de Pandhof van de Servaaskerk te Maastricht in AutoCAD. Ook analyseerden we de stratigrafische relaties van de begravingen met behulp van Harris-matrices.

In 2005 begon ik als juniorspecialist voor het aardewerk uit de Middeleeuwen en de Nieuwe tijd bij Hollandia en in 2006 bij ArcheoSpecialisten. Sinds 2009 tot heden werk ik als mediorspecialist bij ADC-ArcheoProjecten, waar ik archeologisch opgegraven keramiek uit de periode 900 na Chr. tot het subrecente verleden analyseer en rapporteer. In juni 2012 ben ik de horizon gaan verbreden met Terra Cotta Incognita, door de werkweek bij ADC ArcheoProjecten terug te brengen naar twee dagen. Dit uitslaan van de vleugels beviel zo goed dat de definitieve stap om fulltime voor Terra Cotta Incognita te werken in 2014 volgde.

Naast mijn huidige baan in de projectarcheologie is mijn onderzoek naar Zuid-Europese importen in vroegmodern Noord-Europa niet stil blijven staan. Er verschijnen regelmatig artikelen in vakbladen en ik neem deel aan een Nederlands-Italiaans samenwerkingsproject.


/