2011, Een compleet komfoor uit de opgraving van terp 5 te Peize

In september 2009 heeft ADC ArcheoProjecten in opdracht van Dienst Landelijk Gebied terp 5 in de „Onlanden‟ (Peizermaden, Drenthe) opgegraven. Daarnaast is in 2010 het afgraven van de slenk begeleid. Interessant is de vondst van enkele fragmenten van een komfoor, dat na determinatie archeologisch compleet bleek te zijn. Voor het eerst is duidelijk hoe een twaalfde- /dertiende-eeuws komfoor van kogelpotaardewerk er uit zag en gebruikt werd. Een eerste rapportage door Sarah Zandboer en Nina Jaspers.

Zandboer, S. & N. Jaspers, 2011, "Een compleet komfoor uit de opgraving van terp 5 te Peize.", in: Van Wierden en terpen. Mededelingen van de Vereniging van terpenonderzoek (16), 8-10.

In 2012 verscheen het definitief rapport van de opgraving, wat besteld kan worden via SPA Uitgevers (slappe kaft. 150 pp., rijk geïllustreerd, E 19,95):

Zandboer, S. (ed.), 2012: Komfoor op terp 5, (ADC Rapport 3133), Amersfoort.

Met bijdragen van:
R. Exaltus, M. Jacobs, N.L. Jaspers, K. van Kappel, M.J.A. Melkert, C. Nooijen, F. Verbruggen, S. Zandboer, F.S. Zuidhoff.

Het rapport bevat een complete analyse van het komfoor en de rest van het 13e- en vroeg-14e-eeuwse kogelpotaardewerk, vergezeld van een Deventer Systeem catalogus en verschillende illustraties. Ook zijn de resultaten van  aankoekselanalyses opgenomen in het rapport.

Samenvatting
Terp 5, één van de veenterpen uit het Rijksmonument de Peizer- en Eeldermaden (Groningen) is archeologisch onderzocht in het kader van het project "Herinrichting Peize". Al is de terp goed zichtbaar in het landschap bleek dat dit monument toch zwaar te lijden heeft gehad van oxidatie, inklinking van het onderliggende veen en bioturbatie.
Bij het onderzoek van de terp is een kleiplatform aangetroffen, aan drie zijden omringd door greppels, met een haardkuil (in het oostelijk deel) daterend uit de Late Middeleeuwen. In de greppel aan de oostzijde van de terp werd kogelpotaardewerk gevonden met daaronder een complete komfoor.
Het lijkt het meest aannemelijk dat de terp tijdelijk (seizoensmatig) bewoond is geweest. Misschien woonde men in een soort plaggenhut in het oostelijk deel. Uit het onderzoek blijkt dat op de terp moestuinen aangelegd waren. Vanaf de terp liep een pad naar de voorloper van de Weringse dijk.


/