Harlinger majolicabakkerijen

De producten van de Harlinger majolicabakkerijen "Aan de Schritsen hoek Raamstraat" en "Buiten de Kerkpoort"

Het rapport is afgerond over de producten van de twee oudste majolicabakkerijen (
of gleibakkerijen) van Friesland, gesitueerd in en onder de historische zeehavenstad Harlingen. De oudste werkplaats "Hoek Raamstraat de Schritsen" liet majolicabakkersafval na uit het eerste kwart van de 17e eeuw. De tweede majolicabakkerij, "Buiten de Kerkpoort" liet bedrijfsafval van rond 1650 achter. Twee fantastische vondstcomplexen uit de collectie van Het Hannemahuis te Harlingen en een geweldige samenwerking met Paul Crucq die honderden foto's van het materiaal maakte en de vormgeving verzorgde van de Terra Cotta Incognita Special nr. 1. Grote dank aan dr. Pieter-Jan Tichelaar voor de redactie en zijn technische opmerkingen en aan de Stichting Fries Aardewerk die dit project financieel mogelijk maakte.

De Terra Cotta Incognita Special nr. 1 "Harlinger gleiersgoed" wordt op de Reuvensdagen 2013 gepresenteerd in Groningen. De Special nr. 1 is te verkrijgen via SPA Uitgevers.
/