Projecten

Via het menu links vindt u een introductie op de verschillende archeologische werkgevers waar ik projecten voor uitvoer of uitgevoerd heb. De grotere (post-)middeleeuwse aardewerkprojecten uit de bedrijfsarcheologie zijn in het menu opgenomen. Indien beschikbaar en toegestaan, zijn de rapporten daar te downloaden.

/