2009, Schoon en werkelijk aangenaam

Italiaanse faience uit Nederlandse bodem (1550-1700)

Dit artikel verscheen in mei 2009 in het tijdschrift voor keramiek en glas, genaamd Vormen uit Vuur (nr. 204). Het presenteert een classificatiemodel voor het determineren van Italiaanse importkeramiek uit Nederlandse bodem, gebaseerd op de huidige kennis van de decors, stijlen, morfologie en productieherkomst. Het artikel is een samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit het doctoraalonderzoek dat in 2006/2007 plaats vond aan de Universiteit van Amsterdam onder begeleiding van Prof. Dr. J. Gawronski en Drs. S. Ostkamp.

Een herziene, Engelstalige versie van de doctoraalscriptie zal als monografie verschijnen bij SPA-Uitgevers/Halos. Artikel en monografie beogen beide het archeologisch onderzoek naar deze vondsten een nieuwe impuls te geven en een ondersteuning te zijn bij de interpretatie van de vondsten in een bredere context.

Jaspers, N.L., 2009: "Schoon en werkelijk aangenaam. Italiaanse faience uit Nederlandse bodem (1550-1700)", Vormen uit Vuur 204, 2-31./