Vlissingen Dokkershaven

Hij is uit!

Van de achterflaptekst (met hartelijk dank aan auteur Johan Claeys):

De opgravingen in het Scheldekwartier in Vlissingen, ten zuiden van de Dokkershaven, boden een unieke kans voor archeologisch onderzoek: beerputten, kerkfunderingen, verdedigingswerken, begraafplaatsen, woonwijken, alles lag decennia lang beschermd onder de loodsen van de Koninklijke Schelde Groep, als ware het een tijdscapsule waarin we in 2007 een blik mochten werpen.

Ons verhaal wordt bevolkt door alledaagse en exotische voorwerpen, intrigerende structuren en markante personages, die het Vlissingen vanaf de Gouden Eeuw tot leven wekken. Vlissingen als wereldhaven, maar ook als uitvalsbasis voor piraterij. Een stad waar de meid gaat schoonmaken in een van de statige woningen langs de Dokke om daarna terug te keren naar haar werkmanshuisje in de Nieuwe Stad. Een gemeenschap waar de notabelen een waardige grafkelder binnen de Engelse of Waalse kerk wacht, maar waar velen anoniem eindigen in een massagraf.

In "Vier eeuwen leven en sterven aan de Dokkershaven" wordt de dood vertegenwoordigd door de kerkhoven, de grafvondsten en de overledenen zelf. Het leven vinden we in al zijn facetten terug in de funderingen van huizen, de straten en de binnenplaatsjes en de vele vondsten uit beerbakken en tonputten. Dankzij een uitgebreide analyse van veertig vondstcontexten, gekoppeld aan een archiefstudie van de bijbehorende panden, komen we in aanraking met de mens achter de vondsten. Mensen die we kunnen volgen  tot op hun laatste rustplaats, onder de kerktorens van de wijk.

Dit boek biedt niet alleen een meerwaarde voor de professionele onderzoeker. Door de persoonlijke invalshoek vindt iedereen met een hart voor Vlissingen, archeologie en geschiedenis zijn eigen weg door het verhaal. De toekomst van het nieuwe Scheldekwartier is verzekerd, nu zijn geschiedenis is blootgelegd.


Te bestellen via: Spa Uitgevers. Bekijk hier het nieuwsitem op Omroep Zeeland van 17 februari 2010.

Jacob Schotten heeft een lovende recensie geschreven in het onafhankelijk vakblad voor erfgoedprofessionals Vitruvius nr. 16, juli 2011.

J. Claeys, N.L. Jaspers & S. Ostkamp, 2010
"Vier eeuwen leven en sterven aan de Dokkershaven in Vlissingen", ADC-Monografie 9, Amersfoort. Hardcover, 728 pp., incl. 113 pp. fullcolour catalogus van keramiek en glas.
Kaft_Vlissingen_Dokkershaven.pdf (490 Kb)
Je hebt Adobe Reader nodig om dit bestand te kunnen bekijken/