Lopend onderzoek

Zomer 2007 voltooide ik mijn doctoraalscriptie over 16e- en 17e-eeuwse Italiaanse importkeramiek uit Nederlandse bodem aan de Universiteit van Amsterdam. Prof.dr. J.H.G. Gawronski en drs. S. Ostkamp begeleidden het onderzoek, wat resulteerde in een classificatiemodel voor de Italiaanse keramiek onder de Nederlandse bodemvondsten.

Het onderzoek is verder voortgezet, wat tot een proefschrift aan de Universiteit Leiden (promotor F.C.W.J. Theuws) moet leiden. Het doel is om vervolgens een determinatiehandboek in het Engels te publiceren. Het classificatiemodel richt zich op het correct determineren van de decorgroepen, herkomst en datering van tinglazuuraardewerk uit Italië en Frankrijk dat archeologen in Nederlandse bodem aantreffen. Rechts zijn een aantal voorbeelden van deze importen te zien.

Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt dankzij stipendia en werkbeurzen van de Ottema-Kingma Stchting en het GWO-fonds.
/